Sold Paintings

1.jpg
The North Sea Mermaid
3.jpg
Wahine with Flowers
6.jpg
Spring Rain
2.jpg
Beautiful Kahala 2
Queen of the Night
4.jpg
Wahine Combing Hair
5.jpg
Sleeping Wahine
7.jpg
The Poppy Fairy
8.jpg
Sunflowers and Koi
 Sunflowers & Koi 2.jpg
The Sunflower Fairy
Aloha
Lime Green.jpg
10.jpg